Portfólio skupiny Naše Farmy, a.s. tvoria tieto fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 34,73 MW

Kontaktné údaje

Ing. Pavol Kušnier