Farma živočíšnej výroby v obci Medveďov je zameraná na chov mladého dobytka plemena Holstein pre potreby Farmy Ňarad. Ročne ho na trh dodávame vyše 185 ton. Začali sme tiež s chovom plemena WAGYU známeho mimoriadne vysokou kvalitou mäsa.

V rámci rastlinnej výroby na vyše 1000 ha obrábanej pôdy pestujeme obilniny, slnečnicu a vo vlastnej réžii sa snažíme zabezpečiť kvalitné krmivo pre vlastnú živočíšnu výrobu.

Chov hovädzieho dobytka

Na farme chováme holštýnske plemeno hovädzieho dobytka. Ročná produkcia mäsa je 185 ton, priemerný počet zvierat je 650 ks.

V roku 2021 sme sa začali venovať chovu hovädzieho dobytka plemena WAGYU, ktoré je charakteristické vysokou kvalitou hovädzieho mäsa. Cieľom je rozšíriť ponúkaný sortiment pre našich odberateľov.

Poľnohospodárske plodiny

Na 863 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nachádza v katastrálnych územiach Klížska Nemá a Trávnik v okrese Komárno, pestujeme predovšetkým pšenicu a kukuricu na zrno. V roku 2021 sme začali s pestovaním slnečnice na 214 ha. Lucerna siata na 49 ha zabezpečuje greening a zelenú hmotu pre senáž pre hovädzí dobytok.

Iné technické parametre

V areáli farmy je 7 maštalí, z ktorých sú v užívaní 5 pre hovädzí dobytok, tri silážne jamy a dva skladovacie priestory.

Kontaktné údaje

Agročat, a.s.

IČO: 34114238

IČ DPH: SK2020365391