Portfólio skupiny Naše Farmy, a.s. tvoria tieto bioplynové stanice s celkovým inštalovaným výkonom 3,80 MW

Kontaktné údaje

Ing. Pavol Kušnier