Biofarma Oborín je samostatná spoločnosť, ktorá sa venuje poľnohospodárskej bioprodukcii a výrobe zelenej energie vo vlastnej bioplynovej stanici.

Poľnohospodárske plodiny

Obhospodarujeme 590 ha ornej pôdy, na ktorej pestujeme predovšetkým kukuricu na siláž pre vlastnú bioplynovú stanicu, ale aj ďalšie obilniny.

Bioplynová stanica

Bioplynová stanica v areáli Farmy Oborín s výkonom 0,8 MWh produkuje od marca 2011 elektrickú energiu a teplo využívaním biomasy jednoročných rastlín a zoomasy. Elektrickú energiu dodáva do distribučnej siete. Teplo, ktoré je vedľajším produktom, využívame okrem ohrevu samotných fermentorov, na vykurovanie budov a skleníka.

Hlavným vstupom pre bioplynovú stanicu je kukuričná siláž, prípadne maštaľný hnoj, z ktorých sa po pri fermentácii uvoľňuje bioplyn. Jeho spaľovaním v kogeneračnej jednotke sa vyrába elektrická energia.

Po ukončení fermentácie vzniká z biomasy druhotný produkt – digestát, čo je veľmi kvalitné organické hnojivo. Ten využívame na hnojenie, čím znižujeme používanie umelých hnojív a zvyšujeme úrodnosť poľnohospodárskej pôdy.

Kontaktné údaje

Biofarma Oborín, s.r.o.

IČO: 46 370 331

IČ DPH: SK2820011524

 

Kontaktujte náš tím

Peter Čuchranbioplynová stanica
+421 904 520 941
p.cuchran@astom.sk
Tünde Szatmáriováekonomický úsek
+421 903 406 374
szatmariova@nasefarmy.eu