Poľnohospodárske plodiny

Zaoberáme sa pestovaním klasických druhov obilnín ako ozimné a jarné formy jačmeňa, pšenice a kukurice siatej. Z olejnín pestujeme kapustu repkovú – pravú ozimnú a horčicu bielu a zo strukovín sóju fazuľovú. Pre potreby živočíšnej výroby pestujeme silážnu kukuricu a z trvale trávnatých porastov zabezpečujeme krmoviny pre hovädzí dobytok vo forme sena a senáže.

V roku 2021 sme na 450 ha obnovili pestovanie cukrovej repy na východnom Slovensku.

Na 13 ha sme sa začali venovať špeciálnej rastlinnej výrobe (šalotka, kukurica cukrová), ktorá predstavuje vyššie ekonomické zhodnotenie pôdy. Špecializovanú rastlinnú výrobu plánujeme do budúcna ďalej rozširovať.

Iné technické parametre

K existujúcim skladovým priestorom s kapacitou cca 3500 ton sme v roku 2021 začali výstavbu Pozberovej linky, ktorá pri plnej prevádzke zabezpečí uskladnenie okolo 36 000 ton poľnohospodárskych komodít ako pšenica, jačmeň, repka, sója, kukurica a iné. Hospodársky dvor disponuje kapacitou na prípadný ďalší chov hovädzieho dobytka. Pri súčasnej situácii na trhu je však nevyužitá.

Kontaktné údaje

Hospodársky dvor Dobogov