Farma v Oboríne sa venuje ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Je známa dlhoročnou tradíciou chovu hovädzieho dobytka a pestovaním poľnohospodárskych plodín. Na tejto tradícii staviame.

Novými investíciami ju posúvame vyššie tak z kvalitatívneho, ako aj ekonomického hľadiska.

Zmodernizovali sme kravíny a vybudovali nový skleník na pestovanie paradajok.

Chov hovädzieho dobytka

Obnovením chovu hovädzieho dobytka chceme na trh priniesť špičkovú kvalitu hovädzieho mäsa. Od roku 2019 sme registrovaní na ÚKSÚP Bratislava, ako ekologická  poľnohospodárska výroba.

Pri výbere vhodného plemena pre chov padla voľba na plemeno Limousine, pochádzajúce z limousinskej oblasti juhozápadneho Francúzska. Vďaka dobrej chodivosti a pastevnej schopnosti, pri vysokej konverzii objemových krmív, sa totiž toto plemeno vyznačuje veľkým podielom svaloviny a nízkym podielom tuku.

Z pohľadu chovu je toto plemeno výhodné, najmä preto, že kravy vykazujú dobré materské vlastnosti a sú dostatočne mliečne. Prednosťou plemena je tiež dobrá plodnosť s priaznivým medziobdobím, dlhovekosť a predovšetkým ľahkosť telenia.

Viac o plemene

Poľnohospodárske plodiny

Farma Oborín obhospodaruje 690 ha pôdy, z ktorých toho 650 ha je TTP a 40 ha je orná pôda. Na týchto plochách realizujeme predovšetkým ekologické poľnohospodárstvo. Z TTP a ornej pôdy zabezpečujeme kvalitné krmivo (lúčne seno, senáž, siláž) pre hovädzí dobytok.

Na zvyšných plochách (1 ha) sa venujeme skleníkovému pestovaniu rajčín hydroponickým spôsobom. Ročnou produkciou 350 ton zásobujeme veľkoobchod.

Pestované odrody

  • veľké strapcové paradajky – veľké (plody: 130-150 g) okrúhle, tmavočervené, lesklé plody s vysokým obsahom lykopénu a vysokou úrodnosťou, Brix 4-4,5
  • kokteilové strapcové paradajky – dlhé, 10 plodové strapce (plody: 35-40 g) – okrúhle bobule s lahodnou voňou a chuťou, Brix 5,5-6
  • cherry paradajky – charakteristický podlhovastý tvar plodov (plody: 15-20 g), vhodný na voľný zber, šťavnaté, sladké plody, Brix: 8,5-9
  • čerinky strapcové – veľmi dlhé strapce so 14 plodmi (plody: 15-20 g). Tmavočervené, šťavnaté, chrumkavé bobule s vysokou cukornatosťou, Brix:10-11

Kontaktné údaje

Farma Oborín, s.r.o.

IČO: 46 441 476

IČ DPH: SK 282 001 7310

 

Kontaktujte náš tím

Ing. Miroslav Kisterskleník
+421 911 147 535
kister@nasefarmy.eu