Hospodársky dvor Poľov sa sústreďuje výlučne na chov hovädzieho dobytka. Okrem býkov na výkrm a chovných jalovíc, sa sústreďujeme aj na chov vysokokvalitných plemenných býkov.

Chov hovädzieho dobytka

V dvoch zrekonštruovaných maštaliach (každá s kapacitou cca 150 kusov), chováme hovädzí dobytok plemena limousine. Sústreďujeme sa na chov chovných jalovíc a plemenných býkov.

Ročne vychováme okolo 60 býkov určených na výkrm a rovnaký počet chovných jalovíc. Celkový počet chovných kráv je do 140 ks. Ročne vychováme 3-4 plemenných býkov.

Dobytok je ustajnený na tzv. hlbokej podstielke. V letných mesiacoch je pre dobytok zabezpečený oplotený pasienok o výmere cca 85 ha v tesnej blízkosti dvora. Plemenitbu zabezpečujeme pomocou vlastných uznaných plemenných býkov.

Kontaktné údaje

Farma Poľov