Farma živočíšnej výroby v Ňárade sa tradične venuje chovu hovädzieho dobytka na mlieko. Ročne ho vyprodukujeme 5,8 mil. litrov. Zmodernizovaním ustajnenia kráv sme zabezpečili zvýšenie kvality produkcie. V rastlinnej výrobe pestujeme obilniny, olejoviny, zeleninu. Tradičný produkt s chráneným označením pôvodu Žitavská paprika pochádza práve z našej farmy.

Chov hovädzieho dobytka

Keďže farma sa sústreďuje na produkciu mlieka, pri výbere plemena sme zvolili tradičné plemeno Holsteinske. Ide o tradičné európske plemeno, ktoré je vďaka dlhoročnému šľachteniu vysokoprodukčným mliekovým plemenom.

Pri počte 756 dojníc dosahujeme ročnú produkcia mlieka 5.8 mil litrov. Mlieko predávame do mliekarní na ďalšie spracovanie.

Kontaktné údaje

Medzičilizie, a.s.

IČO: 00191396

IČ DPH: SK2020365039