Farma sa zameriava na produkciu vajec pre domáci trh. Popri tradičnom klietkovom chove nosníc v troch znáškových halách, sme v roku 2021 začali chov sliepok vo voľnom výbehu. Na farme odchovávame nosnice z nakúpených jednodňových kurčiat.

V roku 2021 priemerný počet nosníc bol 54.000 ks, vyprodukované bolo 15 mil. kusov slepačích vajec.

Iné technické parametre

V areáli farmy sú 3 haly na klietkový chov, voľný výbeh a 1 hala v odchovni pre jarice.

Kontaktné údaje

Medzičilizie, a.s.

IČO: 00191396

IČ DPH: SK2020365039