Cestice (26.10.2022) – Špeciálna výroba v poľnohospodárstve si vyžaduje väčšie investície i prácnosť, no ich ekonomické zhodnotenie je mimoriadne zaujímavé. Príkladom sú čučoriedky, ktorých pestovanie v týchto dňoch rozbiehajú farmári v Cesticiach. Čučoriedky plánujú pestovať v novozaloženom sade o celkovej výmere 10 hektárov. Farma patrí pod Hospodársky dvor Dobogov, ktorý je súčasťou podniku Naše Farmy, a.s.

,,Doteraz máme vysadených takmer 5 hektárov, tento týždeň čakáme dovoz ďalších 23.000 priesad, čo predstavuje výsadbu na zvyšných 5 hektárov,“ vysvetľuje Štefan Tóbis prevádzkový riaditeľ oblasti východ. ,,Vysadené máme dve odrody a to „Liberty“ a „Duke“ a plný zber očakávame za tri roky. Tento rok je výsadbový a aklimatizačný, budúci rok by mala byť produkcia tak na úrovni 20%, ten ďalší odhadujeme na 70-80% no a na tretí až piaty rok očakávame plné rodenie,“ dopĺňa.

Očakávaná plná produkcia je 9-10 ton z hektára, čiže celková ročná produkcia by sa za optimálnych podmienok mala pohybovať medzi 80 až 100 tonami čučoriedok z celkovej výmery sadu.

,,Pokiaľ ide o ekonomickú stránku, zatiaľ môžeme hovoriť len o nákladoch a ani tie ešte nemáme uzavreté. Sad sme zakladali doslova na zelenej lúke. Museli sme celú plochu oplotiť, urobiť výkopy pre závlahový systém, investovali sme do technológie, závlaha aj prihnojovanie sú riadené počítačom a potom je tu samozrejme samotný nákup priesad. Navyše, náklady sa nám menia aj v dôsledku inflácie. Napríklad hnojivá, ktoré sme predtým objednávali tonu za 380 EUR, nás pri druhej várke stáli už 1200 EUR za tomu. Zatiaľ hrubý odhad nákladov sa pohybuje na úrovni 90-100 tisíc EUR/hektár“ odhadol.

Pomerne vysokú vstupnú investíciu by však mali vykompenzovať ekonomické výnosy. Výhodnosť špeciálnej produkcie najlepšie ilustruje porovnanie s bežnou plodinou, ako napríklad je pšenica.

,,Ak by sme to veľmi v hrubom mali porovnávať, tak ak by sme na 10 hektároch nasiali pšenicu, priemerný výnos z hektára je 7 ton, pri cene 300 EUR/tonu sme na 21.000 Eurách. Oproti tomu, výkupná cena čučoriedok je na úrovni 6 €/kg. Pri optimálnej produkcii 100 ton čiže finančný príjem predstavuje cca 600 000 € objasňuje Štefan Tóbis ale s tým, že takéto porovnanie je extrémne laické, keďže ide o pultovú cenu, nie príjem farmárov.

,,Po čučoriedkach je dopyt a samozrejme, predaj do obchodov by bol najvýhodnejší. Ďalšou možnosťou sú liehovary – tam už je cena iná, potom prichádzajú do úvahy konzervárne, kde je cena zase iná.. Určite sa budeme snažiť ísť tou ekonomicky najvýhodnejšou cestou, ale na to máme dnes ešte čas, keďže ako bolo povedané, plnú úrodu očakávame za 3 až 5 rokov a dovtedy aj trh môže byť inde“ vysvetľuje Štefan Tóbis.

Hoci pestovanie Čučoriedok, ako špeciálnej výroby s vyššou mierou pridanej hodnoty je mimoriadne ekonomicky zaujímavé, farmári pri Košiciach to vnímajú ako diverzifikáciou príjmov, nie však úplnú náhradu tradičných plodín,  ktorých pestovanie neopúšťajú.

,,Celkovo tu v okolí Košíc obrábame 6300 hektárov ornej pôdy, z ktorých 10 ha čučoriedkového sadu je pekné, no musíme pestovať aj tradičné plodiny, keďže na takúto špeciálnu výrobu má veľký vplyv aj samotná ľudská pracovná sila, ktorá predstavuje tiež enormný problém z dôvodu jej nedostatku. Ak by už nikto nechcel pestovať nič iné, len špeciálnu výrobu, kam sa dostaneme? Zažili sme to na východnom Slovensku pred pár rokmi s cukrovou repou, na ktorú sa zanevrelo a teraz máme nenaplnený  dopyt z cukrovarov, ktoré ju musia dovážať. Nemôžme si teda teraz povedať, že od všetkého dáme ruky preč, budeme pestovať len čučoriedky a podobne, lebo onedlho zistíme, že nemáme nič“ uzavrel Štefan Tóbis.

Naše farmy, a.s., je spoločnosť združujúca viacero fariem a súvisiacich výrob s cieľom v najvyššej možnej miere využívať synergie vyplývajúce zo spájania poľnohospodárskych podnikov. Spolu 195 zamestnancov obhospodaruje 12.500 ha pôdy, chová 1400 kusov dobytka a ročne vyprodukuje 15 mil. vajec. Viac na www.nasefarmy.eu