Medzičiližie (14.10.2022) – Zber prvej úrody Batatov začali, ako jediní na Slovensku, na farme v Medzičiliží. Pestovanie batatov zapadá do koncepcie podniku rozširovať pestovanie plodín s vyššou pridanou hodnotou. Farma je súčasťou podniku Naše Farmy, a.s.

,,Ide o vôbec prvú úrodu, na ktorej sa učíme a na ktorej si chceme overiť aj ekonomickú stránku produkcie tejto čoraz populárnejšej plodiny“ vysvetľuje Pavol Majerčák, člen predstavenstva Naše Farmy a.s.

Na farme v Medzičiliží vysadili bataty na celkovej výmere takmer 30 hektárov. Z toho na 10 hektároch sú rastliny pod fóliou s kvapôčkovou závlahou, na takmer 20 ha využívajú klasický typ závlahy.

,,Skúšame dve rôzne technológie pestovania, aby sme po vyhodnotení vstupných nákladov a dosiahnutých výsledkov mohli porovnať, ktorá je výhodnejšia. Pestovanie pod fóliou je síce náročnejšie na vstupnú investíciu i na prácnosť, no mala by priniesť aj bohatšiu vyššiu úrodu,“ komentuje Majerčák.

S pestovaním batatov na Slovensku zatiaľ chýbajú skúsenosti a tak farmári z Medzičiližia využívajú poradcov zo zahraničia.

Hoci bataty sú známe ako sladké zemiaky ide o úplne odlišné rastliny ako sú zemiaky. Kým pri zemiakoch sa zbierajú hľuzy, u batatov sú to zhrubnuté korene. Technológia ich pestovania od výsadby až po zber je tiež úplne odlišná.

,,Bataty sa vysádzajú ako plánty. Len výsadba celkovo asi 1,2 milióna kusov nám zabrala bezmála 6 týždňov. Na zber sme kúpili špeciálny vyorávač z Talianska“ komentuje Majerčák.

Pestovanie Batatov zapadá do stratégie vedenia spoločnosti Naše Farmy využívať mimoriadne priaznivé podmienky na žitnom ostrove a okrem pestovania klasických plodín, rozširovať pestovanie nových s vyššou pridanou hodnotou.

,,Dopyt po batatoch na Slovensku rastie, stávajú sa čoraz populárnejšie, ale zatiaľ ich u nás nikto nepestuje. Dovážajú sa z Južnej Ameriky, Egypta, Španielska… Aj keď nemáme ešte presne spočítanú ekonomiku, zatiaľ vieme zrátať vstupné investície, ktoré sú síce vyššie, ale porovnanie cien napríklad s klasickými zemiakmi hovorí za všetko. Samozrejme, sú tu aj veľké riziká, hlodavce, škodcovia, naproti tomu máme množstvo obmedzení, aké prípravky môžeme používať. Sme v EÚ, ideme zelenou líniou ale zároveň chceme neskutočnú kvalitu… Napriek tomu verím, že Slovenské bataty budú mať úspech,“ povedal Majerčák.

Pestovanie batatov podľa neho nesúvisí s klimatickými zmenami, v súvislosti s ktorými sa objavujú úvahy o začatí pestovania niektorých tropických plodín na Slovensku

,,O tom vôbec neuvažujeme. Nemáme tu takú tropickú oblasť, stačí v zime jeden extrém, hlbší mráz a je po exotických rastlinách. Treba sa skôr pozrieť na kvantum ovocia a zeleniny, ktoré sa na Slovensko dováža a pritom by sa dalo pestovať u nás. To treba na Slovensko prinavrátiť. Extrémne teploty, aké sme mali toto leto, teda dlhodobo 40 stupňové horúčavy neprospievajú žiadnym rastlinám to je akurát na pestovanie kaktusov“ uzavrel Majerčák.

Bataty sú pre ľudí mimoriadne užitočná zložka výživy. Žiadna iná rastlinná potravina neobsahuje toľko vitamínu E ako práve bataty. Sto gramov batatov pokrýva až tretinu jeho dennej potreby. Okrem toho majú nižší glykemický index ako klasické zemiaky, čo znamená, že nasýtia na dlhší čas

Naše farmy, a.s., je spoločnosť združujúca viacero fariem a súvisiacich výrob s cieľom v najvyššej možnej miere využívať synergie vyplývajúce zo spájania poľnohospodárskych podnikov. Spolu 195 zamestnancov obhospodaruje 12.500 ha pôdy, chová 1400 kusov dobytka a ročne vyprodukuje 15 mil. vajec.
Viac na www.nasefarmy.eu