Nová pozberová technológia bude slúžiť na čistenie, sušenie a skladovanie jačmeňa, repky, kukurice, slnečnice a pšenice z našej produkcie pre dosiahnutie vyššej efektivity pri manipulácii a obchode.

Termíny výstavby

Termín začiatku výstavby: 02/2021
Termín ukončenia výstavby: 09/2022

Galéria